Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili”. (En-Nahl, 97)

Hadis
”Čuvaj Allaha i On će tebe čuvati. Čuvaj Allaha naći ćeš Ga pred sobom. Kada nešto tražiš, traži od Allaha. Kada trebaš pomoć, moli je od Allaha. Znaj da se čitav svijet udruži da ti pomogne, neće ti koristiti u onome što ti je Allah propisao; a da se skupe da ti nešto naude, ne mogu ti štetiti osim u onome što ti je Allah propisao. Pera su podignuta, a listovi su se osušili”. (Tirmizi)

Mudrost
Onaj koji sluša ušima, imitator je; onaj koji sluša srcem, svjestan je; a onaj koji savjetuje vlastitim primjerom, putokaz je drugima.