Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti.” (Al ‘Imran, 31)

Hadis
Prenosi se od Poslanika, a.s., da je za sebe rekao: ”Ja sam posljednji vjerovjesnik. Poslije mene poslanika više neće biti.” (Tirmizi)

Mudrost
Alija, r.a., u jednoj hutbi je ovako opisao Allahovog Poslanika, a.s.:
”Njegovo mjesto prebivanja je najbolje od svih mjesta, a njegov rod je najplemenitiji od svih rodova u mejdanima plemenitosti i kolijevkama sigurnosti. Srca čestitih ljudi su gajila sklonost prema njemu, a oči su im se upravljale ka njemu. Pomoću njega je Allah pokopao uzajamnu pakost i ugasio žar pobuna. Preko njega On im je dao ljubav kao braći i rastavio one koji su bili skupa (u nevjerovanju). Putem njega On je podario čast čovjeku iz donjeg sloja i ponizio gordost nevjerništva. Njegov govor je jasan a šutnja inspiriše kao jezik.”