"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“…i oglasi ljudima Hadždž – dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će ti iz mjesta dalekih, da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo Ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog! Zatim neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i neka oko Hrama drevnog obilaze.” (El-Hadždž, 27-29)

Hadis
Džabir, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: “Za primljen hadždž kod Allaha ne postoji druga nagrada izuzev Dženneta!” Prisutni upitaše: “Koji je to primljeni hadždž, Allahov Poslaniče?” On odgovori: “U kome je hadžija dijelio hranu potrebnim i obraćao se drugima lijepom i prijatnom riječju i nazivao ljudima selam!”

Mudrost
Prenosi se da je Ali b. el-Muvekkaf, koji je obavio hadždž šezdeset puta, rekao: “Kada sam nakon toga boravio u Mesdžidu-l-haramu razmišljao sam o svom stanju i svojim brojnim hodočašćima svetim mjestima, a da uopće nisam znao da li mi je ijedan hadždž primljen ili ne. S takvim mislima sam zaspao i usnio san u kojem sam čuo glas koji mi govori:  ‘O ibn Muvekkife, da li ti svojoj kući pozivaš u goste ikoga drugog osim onoga koga voliš i ko ti je drag?’ Kada sam se probudio i smirio, sve mi je bilo jasno.”