"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Allah je zadovoljan prvim muslimanima muhadžirima i en­sarijama, i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime, za njih je On pripremio džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvjek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.”  (Et-Tewbe,100)

Hadis
Rekao je Allahov poslanik, Muhammed, a.s.: “Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani, a najbolji vjernik je onaj koji je najljepše naravi, najbolji muhadžir je onaj koji se čuva Allahovih zabrana, harama, a najveći borac, mudžahid, je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime Uzvišenog Allaha.” (Hadis prenosi Taberani od Ibn Omera)

Mudrost
Mnogi alimi su među najveće vrijednosti hidžre spomenuli:
1. Sam događaj hidžre kada Muhammed, a.s., i ashabi napuštaju sve što imaju u dunjalučkom pogledu da bi sačuvali vjeru.
2. Gradnja Poslanikove, a.s, džamije u gradu Medini – Medineti-resulillahi.
3. Bratimljenje ljudi na univerzalnim principima vjere u jednog Boga.
4. Pisanje prvog Ustava (u povjesti ljudskog roda) u kojem se definira Ummet i reguliraju odnosi u složenom medinskom društvu.