Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” (Et-Tevbe, 128)

Hadis
Rekao je Allahov poslanik, Muhammed, a.s.: “Neka mi Allah ne blagoslovi ni jedan dan u kojem ne naučim nešto novo.”

Mudrost
Hasan el-Basri je rekao: “Plemenit čovjek žuri učiniti dobro što prije, a pokvarenjak odugovlači s činjenjem dobra i od njega bježi.”