"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. ‘Gospodaru naš’, govoriće oni ‘učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve možeš’…” (Et-Tahrim, 8)

Hadis
Rekao je Allahov poslanik, Muhammed, a.s.: “Tevba je gorko pokajanje.”

Mudrost
“Napravite nešto za svoju budućnost, jer ćete morati živjeti u njoj.”