"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je on složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je on nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.” (Ali Imran, 103.)

Hadis
Muaz ibn Džebel, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao:
“Uistinu, šejtan preža čovjeka kao što vuk preža sitnu stoku, pa napada ovcu koja se odvojila i udaljila od stada. Zato, čuvajte se razilaženja i pazite na džemat, zajedništvo i džamiju.”

Mudrost
Sufjan es-Sevri kaže:
“Riječ se ne prima bez djela, a ni riječ ni djelo nisu ispravni bez nijjeta koji nije ispravan ako nije u saglasnosti sa Kur´anom i Sunnetom.”