"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Zar je onaj koji ima jasnu predstavu o Gospodaru svom kao onaj kojim se lijepim čine ružna djela njegova i koji se za strastima svojim povodi?” (Muhammed,14.)

Hadis
Allahov Poslanik, Muhammed, a.s., je rekao:
“Među Allahovim robovima ima ljudi koji nisu ni vjerovjesnici ni šehidi, kojima će na Sudnjem danu bez zlobe zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi, zbog položaja na koji ih je Allah uzdigao.”
Prisutni rekoše: “Božiji Poslaniče, obavijesti nas ko su oni.” On reče: “To su oni koji su se u ime Allaha i radi Njegovog zadovoljstva voljeli, a nisu ni u kakvoj rodbinskoj vezi, niti jedni od drugih imaju neke imovinske koristi.
Tako mi Allaha, zaista su njihova lica svjetlo i ispod njih je, zaista, svjetlo. Neće strahovati kada svijet bude strahovao, niti će tugovati kada svijet bude tugovao.”
Onda je Poslanik, a.s., proučio sljedeći ajet: “I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici.” (Junus, 62.)

Mudrost
Iman – vjerovanje se dijeli na dvoje:
na ono koje te čuva od ulaska u vatru,
i na ono koje te čuva od vječnog boravka u vatri.