Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”U stvaranju Nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene; za one koji stojeći, sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju Nebesa i Zemlje razmišljaju.” Āl Imran, 190.

Hadis
Poslanik, a.s., je rekao: ”Hoćete li da vam kažem nešto što je bolje od svih djela i čini najbolji vid pobožnosti u očima vašeg Gospodara, što će povećati vaš stupanj na Ahiretu i što zavređuje više sevaba nego trošenje zlata i srebra na Allahovom putu ili ulaganja truda na Allahovom putu.” ”Svakako”, odgovoriše ashabi. Poslanik, a.s., odgovori: ”To je Allahov zikr!”

Mudrost
Mudri Lukman je rekao svome sinu: ”O, sinko moj, sjedi sa ljudima koji spominju i veličaju Allaha, jer ako si učen i oni će se okoristiti tvojim zanjem, ako si neznalica oni će te podučiti, a ako se na njih spusti Allahova mislot ili im Allah da iz Svog obilja i ti ćeš imati svoj dio. A nemoj sjediti sa onima koji Allaha ne veličaju, jer ako si neznalica, oni će ti povećati neznanje, ako si učen ništa im neće koristiti tvoje znanjem, a ako se na nijih spusti prokletstvo ili kazna ni tebe neće zaobići. O sinko moj, zaista je dunjaluk duboko more u kojem su se mnogi utopili zato neka tvoja lađa bude bogobojaznost, njene daske čvrst imamn, a njena jedra pouzdanje u Allaha. Ako tako postupiš možda ćeš se spasiti, u suprotnom nema ti spasa.”