"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“…Od Mene će vam uputa dolaziti, i onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti… ” (Taha, 123-124)

Hadis
Poslanik Muhammed, a.s., je rekao: “Džehennem je prekriven i okružen užicima (strastima), a Džennet je okružen poteškoćama.”

Mudrost
Šta ako Allah, dž.š., danas ne nađe vremena da bude milostiv prema nama, jer mi jučer nismo našli vremena da Mu zahvalimo?
Šta ako Allah, dž.š., odluči da nas sutra prestane voditi jer Ga danas nismo slijedili?
Šta ako više nikad ne vidimo nijedan cvijet jer smo se mrštili kad je Allah, dž.š., slao kišu?
Šta ako nam Allah, dž.š., sutra uzme Kur’an zato što ga nismo čitali?
Šta ako Allah, dž.š, oduzme svoju Poruku, jer nismo slušali onoga ko je prenosi?
Šta ako budu zatvorena džamijska vrata, jer mi nismo otvorili vrata svoga srca?
Šta ako nas Allah, dž.š., prestane voljeti i brinuti se za nas, jer mi nismo voljeli druge i brinuli se za njih?
Šta ako nas Allah, dž.š., danas ne bude htio čuti, jer Njega Uzvišenog mi nismo slušali?
Šta ako Allah, dž.š., odgovori na naše dove onako kako smo mi odgovorili na Njegov poziv?
Šta ako Allah, dž.š., udovolji našim potrebama onako kako mi Njemu posvećujemo svoje živote?