"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“O vjernici Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.” (El-Hašr, 18)

Hadis
Rekao je Poslanik, a.s: “Četiri osobine kod čovjeka potiru druge četiri. Te bitne osobine čovjeka su: razum, vjera, stid i dobro djelo. Srdžba slabi razum, zavist slabi vjeru, pohlepa umanjuje stid i ogovaranje umanjuje dobro djelo.”

Mudrost
Hatim el-Esamm je rekao: “Odabrao sam četiri stvari, a sve drugo odbacio.” Upitan koje su to, odgovorio je: “Prvo: znam da mi je moja svakodnevna nafaka određena i da neće biti ni umanjena ni uvećana. Zato sam prestao tražiti da mi se poveća. Drugo: znam da imam dug prema Allahu i da taj dug niko osim mene Allahu ne može vratiti i zato sam okupiran vraćanjem duga. Treće: znam da me čeka nešto što nikako ne mogu izbjeći, a to je smrt. Zato se intenzivno spremam za susret sa smrću. Četvrto: znam da Allah sve vidi i da me stalno posmatra. Zato se stidim činiti ono što ne valja.”