"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Reci: ‘O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni!’…” (Ez-Zumer, 10)

Hadis
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: “Najbolji post poslije ramazana je post mjeseca muharrema, a najbolji namaz poslije farz namaza je noćni namaz!” (Muslim)

Mudrost
Ibn Ebu Seleme pripovjeda: “Upitao sam Ebu Se’ida el-Hudrija kakve su novine ljudi unijeli u vezi sa svojim oblačenjem, jelom, pićem i jahalicama, pa mi je rekao: ‘O sine moga brata, kada jedeš, jedi u ime Allaha, kada piješ, pij u ime Allaha, kada se oblačiš, oblači se se u ime Allaha, jer u svemu od toga može biti licemjerstva, oholosti, ponosa i želje za slavom, a to je grijeh i pretjerivanje. U svojoj kući sam obavljaj poslove koje je Allahov poslanik Muhammed, a.s., obavljao, a on je muzao ovce, popravljao obuću, krpio odjeću i jeo zajedno sa svojim ukućanima. On je lično odlazio na pijacu i kupovao što mu treba. Rukovao se i sa bogatim i sa siromašnim. Prvi je selam nazivao koga god je sreo, radilo se o mlađem ili starijem. Kada god bi ga neko pozvao, odazivao bi se na poziv i nikada nije omalovažavao ono na što bi bio pozvan. Bio je lijepe naravi, prijatan u društvu, vedra lica, strog ali odmjeren, skroman i nije dozvoljavao da se ponizi, darežljiv ali ne i rasipan. Sve u svemu, bio je osjećajan i nježan.’…”