"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu, i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze ti veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.” (En-Nasr, 110.)

Hadis
Buhari bilježi sljedeću predaju: “Aiša, r.a., je rekla: ‘Ušao je Poslanik, a.s., a kod mene su bile dvije sluškinje koje su pjevale o Bu’asu. (Bu’as je bio poznati dan kod Arapa u kojem se desila pogibija Ewsa i Hazredža). Poslanik, a.s., je prilegao na postelju okrenuvši svoje lice. Zatim je ušao Ebu Bekr i koreći me kazao: ‘Zar šejtanske frule kod Vjerovjesnika, a.s.!’ ‘Vjerovjesnik, a.s., se okrenu prema Ebu Bekru rekavši: ‘Pusti ih!’…’Kada sam osjetila da Poslanik, a.s., ne obraća pažnju na njih, namignuvši, dala sam im znak da izađu.’…”

Mudrost
Jedan mudar čovjek bio je iskušan nekom teškom nedaćom. Tom mudracu došli su prijatelji žaleći ga i izražavajući mu saučešće, a on im je reče: “Spravio sam lijek od šest sastojaka za svoju bol.” Oni ga upitaše: “Kakav je to lijek i kakvi su to sastojci, vrli prijatelju naš?”
“Prvi sastojak: bezuvjetno i iskreno povjerenje u Uzvišenog Allaha.
Drugi sastojak: moje uvjerenje da će se sve određeno desiti.
Treći sastojak: strpljenje je najbolje sredstvo za one koji su u tugu zapali.
Četvrti sastojak: ako se ne strpim, šta da činim?!
Peti sastojak: može biti i gore od ovoga u čemu sam sad.
Šesti sastojak: svakog trena može doći spas i izlaz iz teške situacije.
Eto, prijatelji moji, to čini moj lijek za tugu i tegobu”, reče mudrac.