"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Reci, moja molitva, moj kurban, moj život i moja smrt pripadaju samo Allahu, Gospodaru svjetova.” (El-En’am, 162)

Hadis
Ebu Rafi, r.a., prenosi da je Božiji Poslanik, a.s., kada bi kupovao kurban, tražio da izabere najljepšeg, a kada završi sa hutbom na kurban-bajram, izabrao bi od dva kupljena kurbana jednog i sobom ga zaklao izgovarajući:
“Bože, ovo je od mog čitavog ummeta, za svakog onog ko svjedoči da si Ti samo Jedan i ko svjedoči meni da sam prenio Objavu”, a potom bi uzeo drugog i sobom ga zaklao izgovarajući: “Ovo je od Muhammeda i Muhammedove porodice.”

Mudrost
Prenosi se da je Alija, r.a., rekao:
“Šest je Allahovih blagodati:
• Islam,
• Kur’an,
• Allahov poslanik, Muhammed, a.s.,
• zdravlje i životna snaga,
• Božija zaštita i
• neovisnost od drugim ljudima.”

Image