"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: ‘Mrtvi su!’ Ne, oni su živi, ali vi to ne znate!” (El-Bekare, 154)

Hadis
Allahov poslanik Muhammed, a.s., je rekao: ”Uzvišeni Allah je dao šehidima pet časti, koje nije nije dao ni vjerovjesnicima, pa čak ni meni samome:
– prvo: svi vjerovjesnici umrli su tako što im je Melek smrti uzeo dušu, dok šehidi umiru tako to im Allah izravno i Svojom moći i milošću uzima dušu;
– drugo: svi vjerovjesnici su ogasuljeni (okupani) nakon smrti, kao što ću i ja biti ogasuljen, dok se šehidi ne gasule, jer oni nemaju potrebe za dunjalučkom vodom;
– treće: svi vjerovjesnici su bili obućeni u ćefine i ja ću biti obućen, dok se šehidi ne oblaće u ćefine;
– četvrto: kad umru, za vjerovjesnike se kaže da su mrtvi, dok se za šehide kaže da su živi;
– i peto: vjerovjesnicima se daje pravo šefa’ata (zagovaranja) na Sudnjem danu, to će i meni biti data samo na taj dan, dok šehidi imaju pravo na šefa’at svaki dan za one za koje ga oni traže.

Mudrost
“Neću, ne daj Bože, ja ne dam! Ne dam ja moje avlije.
Zar da ja za dva i po miliona maraka prodam kosti deset hiljada naših ljudi pobijenih u Srebrenici?!
Zar da ja za ta dva i po miliona zločinačkih maraka prodam kosti moga rahmetli Šaćira, koga su oni ubili?!
Zar da im prodam kosti moga rahmetli svekra, koji je mome Šaćiru ostavio u amanet da Orlovićki imetak čuva k’o oči u glavi?!
Zar da im prodam kosti desetine generacija Orlovića koji su stoljećima ukopavani u toj zemlji?! E, neću, ne dam!” (Fata Orlović)