Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
„I reci: Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome Koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.“
(Et-Tevba, 105)

Hadis
Prenosi se od Abdullaha b. Mesuda, r.a., da je Allahov poslanik rekao: „Tražiti halal zaradu obaveza je kao i druge obaveze (u lslamu).“ (Bejheki)

Mudrost
Razvijte naviku djelovanja:

  1. Budite poduzetni. Budite čovjek koji djeluje.
  2. Ne čekajte savršene okolnosti. Njih nećete dočekati. Očekujte prepreke i poteškoće, te ih rješavajte kad se s njima suočite.
  3. Upamtite da ideje same po sebi ne donose uspjeh. Ideje dobivaju vrijednost samo ako ih ostvarite.
  4. Djelovanjem pobijedite strah i steknite samopouzdanje. Učinite ono čega se bojite i strah će nestati. Pokušajte i uvjerite se.
  5. Mehanički pokrenite svoj mentalni stroj. Ne čekajte da vas neko drugi pokrene. Poduzmite nešto, bacite se na posao i pokrenite se.
  6. Razmišljajte u okvirima sadašnjeg trenutka. Sutra, slijedeću sedmicu, kasnije i slične riječi, često su istoznačne za riječ neuspjeha – nikad.  Budite osoba koja započinje odmah.
  7. Bacite se na posao – smjesta. Ne gubite previše vremena na pripreme. Započnite! Radite!
  8. Preuzmite inicijativu. Budite pionir. Odvažite se na pothvat. Budite dobrovoljac. Pokažite svoju sposobnost i ambiciju. Uspjet ćete.