Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek’ tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, jer On dobro vidi ono što radite.” Hud, 113.

Hadis
Sufjan b. Abdullah Es-Sekafi došao je Poslaniku, a.s., i kazao mu: ”O Allahov Poslaniče, kaži mi nešto o Islamu nakon čega neću pitati nikog drugog!” Poslanik, a.s., mu odgovori: ”Vjeruj u Allaha i budi ustrajan na tom putu.”

Mudrost
Prenosi se da je jedan islamski mudrac rekao: ”Znak po kojem se može prepoznati onaj ko je ustrajan u vjeri jeste da bude poput brda, jer brdo se topi na vrelini, učvršćuje na hladnoći, vjetar ga ne može pomjeriti niti poplava odnijeti. Tako je i sa ustrajnim vjernikom: ako mu neko učini dobročinstvo, to ga neće navesti da nepravedno podržava onoga ko mu je dobro učinio; ako neko nešto hrđavo učini prema njemu, to ga neće navesti da bude nepravedan prema tom čovjeku; prohtjevi njegove duše ga ne mogu navesti da čini ono što je suprotno Allahovom naređenju niti ga dunjalučke blagodati i ljepote odvode od pokornosti Allahu, dž.š.” (Preuzeto iz islamskog časopisa SAFF)