Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
„O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu.“ (El-Ahzab, 70)

Hadis
Jedan čovjek je došao poslaniku Muhammedu, a.s., i rekao:
“O Allahov Poslaniče, ja imam mnogo loših navika. Koju od njih najprije da ostavim?”
Poslanik reče: “Prvo ostavi laž, i uvijek govori istinu.” Čovjek obeća da će tako učiniti i ode kući. Kada je pala noć, čovjek se spremao da pođe u krađu. Ali prije nego što je izašao iz kuće, na trenutak se sjetio obećanja koje je dao Poslaniku, a.s.: “Ako me sutra Poslanik upita gdje sam bio, šta da kažem? Hoću li reći da sam išao krasti? Ne, ja to ne mogu. Ali ne mogu ni lagati. Ako kažem istinu, svako će me mrziti i zvat će me lopovom, a još ću biti i kažnjen za krađu. “Tako čovjek odluči da ne krade te noći, i ostavi ovu lošu naviku. Sljedećeg dana poželi da pije vino, ali kada se spremao da to učini, pomisli: “Šta da kažem Poslaniku, a.s., ako me upita šta sam radio tokom dana? Ne mogu slagati, a ako kažem istinu, ljudi će me mrziti zato što muslimanu nije dozvoljeno da pije vino.” Tako on odusta i od namjere da pije vino.
I tako, kad god bi ovom čovjeku naumpalo da učini nešto loše, on bi se sjetio svoga obećanja da će uvijek govoriti istinu. Jednu po jednu, on je napustio sve svoje loše navike i postao dobar musliman.

Mudrost
Tvoje riječi, tvoji snovi i tvoje misli imaju moć proizvesti uvjete tvoga života. Ono o čemu govoriš, do toga možeš dovesti. Govoriš li uporno da ne podnosiš posao koji radiš, može se desiti da izgubiš posao. Govoriš li uporno da ti se ne dopada vlastito tijelo, tijelo ti se može razboljeti. Govoriš li uporno da ti se ne sviđa tvoje auto, može se desiti da ti ga ukradu ili da se jednostavno pokvari. Govoriš li uporno da si konstantno bez novca, pogodi šta – i hoćeš biti konstantno bez novca. Govoriš li uporno da nemaš povjerenja u muško ili žensko, uvijek ćeš u životu nailaziti na nekoga ko će te izdati ili povrijediti. Nastaviš li govoriti da ne možeš pronaći posao, uvijek ćeš i ostati nezaposlen. Nastaviš li govoriti kako ne možeš pronaći nikoga da te voli ili da u te vjeruje, tvoja razmišljanja konstantno će nailaziti na takvu vrstu iskustava koja će to i potvrditi. Usmjeri svoje misli i razgovore ka pozitivnome i osnaži ih vjerom, nadom, ljubavlju i djelom. Ne plaši se vjerovati da uz Allahovu pomoć možeš postići ono što želiš i zaslužuješ.