Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
„Allahovo je sve što je na Nebesima i na Zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i On će ih (ljude) obavijestiti o svemu što su radili, na Dan kad se budu Njemu vratili. A Allah sve dobro zna!“ (En-Nur, 64)

Hadis
Allahov poslanik, Muhammed, a.s., je rekao: „Poslat sam da upotpunim moral – plemenite osobine kod ljudi“.

Mudrost
Pripovijeda se da je jednom naišao ljekar koji je pomagao narodu i propisivao im lijekove za svaku bolest, pa ga neko upita: “O ti koji liječiš ljudska tijela, liječiš li i srca koja su ogrezla u grijehu?” Ljekar mu odgovori: “Lijek takvim srcima je skrušenost, iskrena molitva i danonoćni istigfar (traženje oprosta od Allaha)!”