"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Pitaju te o duši. Reci: ‘Duša je nešto što samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja’…” El-Isra, 85.

Hadis
“U čovjekovom tijelu ima jedan organ, ako je on zdrav, bit će zdravi i ostali organi, a ako je taj organ bolestan, bit će bolesni i ostali organi. Taj organ je srce.” Buharija i Muslim

Mudrost
Mudri Lukman je svom sinu rekao: ”O sinko moj, zaista se čovjek sastoji od tri trećine. Jedna trećina pripada Allahu, druga čovjeku, a treća crvima. Trećina koja pripada Allahu jeste tvoja duša, trećina koja pripada tebi jesu tvoja djela, a trećina koja pripada crvima jeste tvoje tijelo.”