Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Moj zaštitnik je Allah, Koji Knjigu objavljuje, i On se o dobrima brine.” El-A’raf, 196.

Hadis
Od Džabira, r.a., se prenosi da je Allahov Poslaniks, a.s., rekao: ”Najdraži od vas i najbliži mjestom do mene na Sudnjem danu jeste onaj između vas koji je najljepšeg ahlaka i ponašanja. Najomraženiji od vas i najudaljeniji od mene biće oni koji mnogo pričaju i galame u prazno i oni koji se ohole i uzdižu!” Tirmizi

Mudrost
”Poslušnost je početak svake mudrosti.” Hegel