Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

 Kur’anski ajet
”A život na ovome svijetu prema onom svijetu samo je prolazno uživanje.” Ra’d, 26.

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ”Na Sudnjem danu će se dovesti džehennemlija koji je najraskošnije živio na dunjaluku, pa će se staviti u vatru (za jedan trenutak) i onda će mu se reći: ‘O sine Ademov, jesi li ikada doživio kakvo dobro, jesi li ikada imao kakvo zadovoljstvo i uživanje?’ On će odgovoriti: ‘Tako mi Allaha, ne, o moj Gospodaru!’ Zatim će se dovesti džennetlija koji je živio najsiromašnije na dunjaluku, pa će se (samo za trenutak) uvesti u džennet i onda će mu se reći: ‘O sine Ademov, jesi li ikada vidio siromaštvo, jesi li ikada bio u poteškoći i neprilci?’ On će odgovoriti: ‘Ne, tako mi Allaha, nikad nisam bio siromašan niti sam imao poteškoća niti neprilika.’…” (Muslim)

Mudrost
Kada je Mukatil b. Sulejman došao Džaferu el-Mensuru prilikom njegovog preuzimanja hilafeta, ovaj mu reče: ”O Mukatile, kaži mi koji savjet, Allah ti se smilovao.” Mukatil ga zatim upita: ”Vladaru pravovjernih, hoćeš li da te posavjetujem onim što sam vidio ili onim što sam čuo?” ”Onim što si vidio” – reče Džafer el-Mensur. Mukatil onda započe: ”Omer b. Abdulaziz je preselio na Ahiret, a iza njega je ostalo dvanaest sinova i osamnaest dinara. Kabur mu je opremljen za četiri, ćefini su koštali pet, a preostalih devet podijeljeno je njegovim sinovima. Kada je preselio Hišam b. Abdulmelik, njegovoj ženi je ostalo u novcu i drugim zaostavštinama vrijednosti od osamdeset hiljada dinara.” Mukatil malo zastade i potom nastavi: ”Vladaru pravovjernih, tako mi Allaha, vidio sam jedan dan kako sin Omera b. Abdulaziza oprema stotinu konjanika na Allahovom putu, a Hišamov sin prosi od ljudi pokraj puta.”