Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koji često Allaha spominje”. El-Ahzab, 21.

Hadis
Prenosi se od Malik ibn Enesa, r.a., da je došao neki čovjek kod Allahovog Poslanika, a.s., pitavši ga kada će Sudnji dan. Allahov Poslanik, a.s., njega upita: ‘Šta si pripremio za njega?’ Čovjek odgovori: ‘Nisam pripremio mnogo namaza i posta, niti sadake za budući svijet, ali volim Allaha, dž.š., i Njegovog Poslanika.’ Muhammed, a.s., mu odgovori: ‘Bit ćeš sa onim koga voliš.’…”

Mudrost
”Vidite i sami da toj nauci ništa ne nedostaje, a da mi sa svim našim sistemima ništa dalje odmakli nismo i da uopće niko nije kadar dalje da stigne. Prije ili kasnije morat ćemo prihvatiti islam, jer je on primjeren razumu”.
J.W. Goethe