Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”A Allaha se boje od robova Njegovih učeni.” Fatir, 28.

Hadis
”Ko izabere put znanja, Allah će mu tim putem olakšati put do Dženneta.”

Mudrost
Sulejman Et-Tejmi je rekao: ”Lukman je rekao svome sinu: ‘Sinko moj, koliko si prikupio mudrosti?’ Sin je odgovorio: ”Nisam koliko bih trebao.’ Lukman mu reče: ‘Sinko moj, doista ti nedostaje jedna druga stvar – druži se sa učenima. Žuri da sjedneš pred njih na koljena. Uistinu Allah oživljava mrtva srca mudrošću kao što mrtvu zemlju oživljava jakim pljuskom.’…”