Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.” El-Bekare, 1-4

Hadis
Ebu Zerr el-Gaffari prenosi: ”Zatekao sam Poslanika, a.s., u džamiji, sjedoh kod njega a on me upita: ‘Ebu Zerre, jesi li klanjao?’ ‘Nisam’, odgovorih a Poslanik, a.s., mi reče: ‘Ustani i klanjaj’. Ustao sam i klanjao a potom dođoh i ponovo sjedoh do njega, a on mi reče: ‘Ebu Zerre, traži utočište kod Allaha od šejtana i ljudskih i džinskih’. Ja ga upitah: ‘Allahov Poslaniče, zar ima ljudskih šejtana?’ ‘Da’, reče Poslanik, a.s., a ja ga upitah: ‘Allahov Poslaniče, koja je vrijednost namaza?’ Poslanik, a.s., mi onda odgovori: ‘Najbolje je on (namaz) djelo, ko hoće neka poveća’. A zatim upitah: ‘Allahov Poslaniče, a post“?’ Odgovori: ‘Zajam koji će se nadoknaditi. A kod Allaha dobit će se i više.’ Upitah: ‘Allahov Poslaniče, a iskreno dijeljenje?’ Odgovori: ‘Vraća se višestruko uvećano.’ Upitah: ‘A koje je dijeljenje najbolje?’ Poslanik, a.s., odgovori: ‘Ono koje se u tajnosti čini’. Upitah: ‘Allahov Poslaniče, a šta je najuzvišenije od onoga što ti je objavljeno?’ Odgovori: ‘Ajetu-l-kursijja.’…” Hadis bilježi Ahmed

Mudrost
Dželaludin Rumi je rekao: ”Ne postoji potreba za ljudima koji će dijeliti savjete! Potrebni su ljudi koji će biti primjer. Ima mnogo onih koji dijele fetve, ali je malo onih koji žive sa bogobojaznošću.”