Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Reci: ‘O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu, sve možeš!’… ” Al Imran, 26.

Hadis
”Ko na neko mjesto postavi osobu za koju zna da od nje ima druga sposobnija osoba, neka zna da je izdao Allaha i Poslanika!”

Mudrost
Trinaeste godine po Hidžri, Omer b. el-Hattab preuzima vođstvo hilafeta/vlast te održava prvu hutbu u kojoj obznanjuje svoje principe vladavine: ”Iskušan sam vama, a i vi sa mnom. Postavljen sam vam za vladara nakon dva moja prethodna druga, pa ko bude ovdje s nama, mi ćemo se o njemu starati, a ko bude na drugim mjestima, predat ćemo ga onima koji su čvrsti i od emaneta. Ko bude lijepo postupao, mi ćemo pojačati lijep odnos prema njemu, a ko bude činio prijestupe, kaznit ćemo ga, a Allah neka oprosti i nama i vama.”