Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Beduini su najveći nevjernici i najgori licemjeri, i razumljivo je što ne poznaju propise koje Allah Svome Poslaniku objavljuje. A Allah sve zna i mudar je.” Et-Tevbe, 97.

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ”Kada neko hvali griješnog razvratnika, Allah, dž.š., se na njega srdi.”

Mudrost
Allah, dž.š., se smilovao čovjeku koji izmjeri svoja djela prema Kur’anu; i kada vidi da se s njim podudaraju, zahvali Uzvišenom Allahu i zamoli ga za još veći uspjeh. A ako vidi da su mu djela suprotna od kur’anskog učenja, pokaje se i nastoji ih uskladiti.