"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.” Al ‘Imran, 133.

Hadis
”Džennet je zaodjenut poteškoćama (mekarih), a Džehennem je zaodjenut slastima i uživanjima (šehevat)!” (Muslim)

Mudrost
Rekao je Alija, r.a.: “Ko skupi šest svojstava ne treba se previše predavati traženju Dženneta, niti treba previše bježati od Džehennema: ko spozna Allaha i pokorava mu se, ko upozna istinu i slijedi je, ko upozna dunjaluk i odbaci ga, ko upozna Ahiret i žudi za njim i ko upozna laž i strahuje od nje.”