Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Ako ga vi ne pomognete – pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih dvojica bila u pećini i kada je on rekao drugu svome: ‘Ne brini se, Allah je s nama!’, pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je gornja. Allah je silan i mudar.” Et-Tevbe, 40.

Hadis
“U čijemu se srcu sastanu strah i nada, Allah će tome vjerniku podariti ono što se nada a sačuvati ga od onoga čega strahuje.”

Mudrost
“Kloni se briga što više možeš, zaista je ludost nositi njihov teret na duši. Zaista ti je tvoj Gospodar dovoljan u onome što je prošlo, i On će ti biti dovoljan u onome što dolazi.” Imam Šafija