Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha pa je on učinio da sami sebe zaborave; to su pravi griješnici.” Hašr, 19.

Hadis
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Allah, dž.š., kaže: ‘Ko se neprijateljski ponaša prema Mom evliji (pravom robu), Ja ću mu najaviti rat. Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio (farzovi), a zatim Mi se on približava nafilama, sve dok ga ne zavolim, a kad ga zavolim, onda Ja budem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegove ruke kojima radi i njegove noge kojima putuje (u svemu tome pazi da se ne ogriješi o Allahov Zakon). Ako šta zatraži, to mu dam, a ako zatraži Moju zaštitu, Ja ga odmah zaštitim’…”

Mudrost
Ko misli da mu je neko veći prijatelj od Allaha mala mu je spoznaja Allaha. Ko misli da mu je neko veći neprijatelj od njega samog, sasvim malo zna sebe.