Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet
”Da li je do tebe doprla vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim, kad mu oni udoše i rekoše: ‘Mir s vama!’ i on reče: ‘Mir s vama, ljudi neznani!’…” Ed-Darijat, 24-25.

Hadis
”Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori istinu ili neka šuti. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka ne uznemirava svoga komšiju. Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka počasti svoga gosta!”

Mudrost
Hatim el-Esamm je rekao: “Kaže se da je žurba od šejtana osim u pet stvari: da se nahrani gost kada dođe u posjetu, da se pripremi mejjit za dženazu kada umre, da se uda djevojka kada postane punoljetna, da se vrati dug kada istekne određeni rok i da se pokaje od grijeha kada se učini.”