Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”…i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju!” Er-Rum, 21

Hadis
Oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi, budući da je žena stvorena od krivog rebra čiji je vrh najiskrivljeniji (odnosno da je osjetljive, emotivne naravi). Ako ga pokušaš ispraviti – slomićeš ga, a ako ga ne budeš ispravljao – ostaće savijeno. Stoga, budite pažljivi prema ženama!

Mudrost
“Ljubav je dugotrajnija od ibadeta (robovanja Allahu, dž.š.), jer robovanje je prisutno samo na ovome svijetu, a ljubav se nastavlja i na Ahiretu.”