"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet
Gospodar vaš je rekao: “Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će, sigurno, u Džehennem poniženi.” El-Mu’min, 40

Hadis
Rekao je Poslanik, a.s.: “Tri stvari su uništavajuće: škrtost kojoj se pokorava, prohtjevi koji se slijede i zadivljenost čovjeka samim sobom.” (Ebu Davud, Tirmizi) Također je rekao: “Neće ući u džennet ko u svom srcu bude imao i trun oholosti.” (Muslim)

Mudrost
Prenosi se od Sufjana Es‐Sevrija da je rekao: “Svako loše djelo počinjeno iz strasti moguće je da će biti oprošteno, a bilo koje loše djelo počinjeno iz oholosti (kibura) nemoguće je da će biti oprošteno – zato što je korijen Iblisove neposlušnosti bio u oholosti, a Adem je svoju grešku počinio iz strasti.”