Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet
”Safa i Merva su Allahova časna mjesta, zato onaj koji Kabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prestup ako krene oko njih. A onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo – pa, Allah je doista blagodaran i sve zna.” El-Bekara, 158

Hadis
Talha b. Ubejdullah, r.a, prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: ”Šejtan se ni u jednom danu ne osjeća tako sićušnim, bijedenim, poniženim i ništavnim, kao što se osjeća na dan Arefata i to zbog toga što vidi u njemu spuštanje Allahove milosti i Njegovo praštanje velikih grijeha. Takvo poniženje samo je još doživio na Bedru kada je vidio Džibrila kako postrojava meleke za borbu!”

Mudrost
Rekao je imam Ibnul-Kajjim el-Dževzijje: ”Allah, dž.š., je odredio svakoj stvari ključ koji omogućava da se do željene stvari ili cilja dođe: ključ namaza je taharet, ključ hadždža je ihram, ključ dobročinstva je sadaka, ključ Dženneta je je tewhid (vjerovanje u Allaha Jedinog), ključ znanja je kulturno postavljanje pitanja, ključ pobjede je strpljivost, ključ povećanja nafake je zahvalnost, ključ prijateljstva je ljubav, ključ želje za Ahiretom je odricanje od dunjaluka, ključ vjerovanja je razmišljanje o onome o čemu nam je Allah naredio da razmišljamo, ključ dosezanja Allahove milosti je iskreno obavljanje ibadeta i ustrajnost u njima, ključ ponosa je u pokornosti Allahu.” Izvor: Bilten IZ-a Hrvatske, br. 141