"> "> "> ">

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
“Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla – vidjet će ga.” Ez-Zilzal, 7-8.

Hadis
Ebu Ejjub el-Ensari, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Ko isposti ramazan, pa ga poprati postom šest dana ševvala, kao da je postio čitavu godinu.” (Hadis bilježi Muslim).

Mudrost
Imam El-Dževzi u svojoj knjizi “El-Muntezam” prenosi da je jedan od dobrih ljudi umro, te ga je neko nakon određenog vremena sanjao kako ga neko pita: “O ti, činio si ta i ta dobra djela, šta je Allah učinio s tobom?” Taj dobri čovjek je rekao: “Allah je meni učinio dobro, inšallah. Međutim, zadržan sam kod Dženneta.” Nepoznata osoba ponovo ga upita: “Šta te je zadržalo kod Dženneta?” Reče: “Zadržala me je jedna igla koju sam posudio i nisam je vratio sve do svoje smrti!”