Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”O vjernici, čuvajte se mnogih sumnji, jer su neke od njih grijeh, ne uhodite i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi neko od vas mogao jesti mrtvo meso svoga brata? Zar to nije odvratno? Bojte se Allaha, Allah zaista oprasta i milostiv je!” El-Hudžurat, 12.

Hadis
Poslanik, a.s, je jedne prilike upitao ashabe: ”Znate li šta je to ogovaranje?” Prisutni rekoše: ”Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.” ”Ogovaranje da svog brata muslimana spomeneš po onome što on ne voli”, rekao je on. ”A šta ako pri njemu bude ono što spominjemo?”, zapitaše. ”Ako pri njemu bude ono što spominješ ogovorio si ga, a ako to ne bude pri njemu potvorio si ga.”

Mudrost
Jedan pobožan i učen čovjek je htio razvesti svoju ženu, pa su ga upitali: ”Zašto je i zbog kakve mahane puštaš i razvodiš?” Odgovorio je: ”Pametan insan nikada neće otkrivati tajne svoje žene.” Kad su se definitvo razveli ponovo je bio upitan: ”Eto, sad si je pustio, nije ti više žena, reci nam zbog kakve si je mahane pustio?” On odgovori: ”Ja sam sad za nju stranac kao i ona za mene, i ako bih sada govorio o njoj to bi bio gibet (ogovaranje), a ogovaranje je haram.”