Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”O vjernici, dijelite od lijepih stvari koje ste stekli, i od onoga što smo vam Mi iz Zemlje izveli! Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili, kada ni sami to ne biste primili osim zatvorenih očiju! I znajte da je Allah nezavisan i hvale dostojan!” El-Bekara, 267.

Hadis
”Čuvajte se nepravde, jer će nepravda biti tama na Sudnjem danu. Čuvajte se škrtosti, jer je škrtost uništila one koji su bili prije vas i podstakla ih da međusobno prolijevaju krv i skrnave svoje svetinje.”

Mudrost
Prenosi se da je hazreti Alija, r.a., rekao: ”Vjera i dunjaluk će trajati sve dok postoji četvero: dok budu postojali bogataši koji neće škrtariti u onome što im je Allah podario, dok budu postojali učenjaci koji će raditi po onome što znaju, dok se neznalice ne budu oholili zbog onog što ne poznaju, dok siromasi ne budu prodavali svoj ahiret za prolazni dunjaluk.” (Mevariduz-Zam’an li durusiz-zeman, Abdul-Aziz Muhammmed Selman)