Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet
”I oni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od onoga što im Mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvraćaju – njih čeka najljepše prebivalište, edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti…” (Er-Ra’d, 22-23)

Hadis
Od Ebu-Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ”Nema dana da ljudi osvanu u njemu a da se ne spuste dva meleka. Jedan od njih kaže: ‘Gospodaru naš, podari onome koji udjeljuje nadoknadu, zauzvrat’ – dok drugi kaže: ‘Gospodaru naš, podari propast onome koji se sustegao od udjeljivanja’… ” (Buharija)

Mudrost
“Ako Allah nešto od tebe traži daj to bez imalo dvoumljenja, jer Allah ne traži da bi uzeo već da bi dao. Zatražio je Ismaila, a.s., od oca mu Ibrahima, a.s., i nije mu ga oduzeo već mu je povrh toga i Ishaka podario.”