Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš…” (Tevba, 103)

Hadis
Ummu Seleme je upitala Allahovoga Poslanika, a.s.: ”Ja nosim jednu narukvicu od zlatnika; smatra li se to blagom?” ”Kad imovina dostinge vrijednost na koju se daje zekat, izdvoj na nju zekat. Ako tako uradiš, tada se to neće smatrati blagom i gomilanjem imovine”, odgovori Poslanik.

Mudrost
Neki ljudi su došli kod Hasana el-Basrija i obavijestili ga o čovjeku po imenu Muhammed b. El-Ehtemm koji je bio bogat i koji je na samrtnoj postelji priznao da u riznici ima osamdeset hiljada dinara (ili dirhema) na koje iz straha od ”teških vremena” nije davao zekat. Čuvši ovo, Hasan el-Basri je rekao: ”O ti koji ćeš naslijediti njegov imetak, nemoj ga pronevjeriti kao što ga je pronevjerio onaj od koga si imetak naslijedio. Taj imetak ti je došao bez ikakve muke. Tvoja se desnica nije napatila, niti se tvoje čelo znojem orosilo na putu njegovog stjecanja, već ti je došao od onoga koji ga je gomilao, na nedozvoljen način ga je stekao i njegovo pravo je uskratio.’ Zatim je još dodao: ‘Uistinu će Sudnji dan biti težak i upropaštavajući! Čovjek se trudio i imetak gomilao, a nakon toga umro i drugom ga ostavio. Allahu, uputi takvoga i omili mu dijeljenje imetka u raznovrsne vidove dobra, pa će onaj ko je taj imetak stjecao, isti vidjeti na vagi dobrih djela drugoga čovjeka.”