Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Nemoj po zemlji ponosito hodati; sigurno ti nećes nigdje zemlju rascijepiti, niti visinu brda dostići.” (El-Isra, 37)

Hadis
Rekao je Muhammed, a.s.,: ”Neće se Allahov rob poniziti u ime Allaha a da mu Allah neće povećati ugled.”

Mudrost
Sulejman, a.s., je odlazio među najsiromašnije Izraelćane i sjedio sa njima. Govorio je: ”Siromah sjedi među siromasima.” A Omer, r.a., je govorio: ”Nema ni jednog čovjeka a da o njegovom vratu nije mudrost za koju je zadužen jedan od meleka. Allah, dž.š., kaže tom meleku: ”Ako Moj rob bude ponizan, uzvisi ga, a ako se uzvisi (uzoholi), ponizi ga.”