Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
”Svi vjernici ne trebaju ići u boj. Neka se po nekoliko njih iz svake zajednice njihove potrudi da se upute u vjerske nauke i neka opominju narod svoj kad mu se vrate, da bi se Allaha pobojali.” (Et-Tewbe, 122)

Hadis
”Svaki mudžtehid zaslužuje nagradu od Allaha, dž.š., za svoj trud koji upotrijebi na putu učenja i proučavanja, pa makar i izrekao stav koji nije ispravan, ima jednu nagradu, a ako pogodi, ima dvije nagrade (u stvarima gdje je dozvoljeno razilaženje).”

Mudrost
Neki čovjek je postavio pitanje Hasanu Basriju i kad mu je on odgovorio, pitalac je rekao: ”Islamski pravnici imaju drugačiji stav po ovom pitanju od tebe!” Tada mu Hasan reče: ”Majka te nemala, zar si ti uopće vidio istinskog pravnika svojim očima? Pravi fakih je onaj koji se odriče dunjaluka, a čezne za Ahiretom, pronicljiv je zbog svoje istinske vjere, ustrajan je u ibadetu Allahu, dž.š., u potpunosti je suzdržan od napada na čast i imetak muslimana, pouzdan je savjetnik muslimanima, ustrajan je u slijeđenju sunneta Muhammeda, a.s., ne odbacuje one koji su iznad njega, niti omalovažava one koji su ispod njega.”