Sedmični ajet, hadis, mudrost

Sedmični ajet, hadis, mudrost

Kur’anski ajet
…i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju!“ (Er-Rum, 21)

Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: ”Doista će Allah na Sudnjem danu kazati: ‘Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas ću ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema’… ”

Mudrost
“Ljubav je dugotrajnija od robovanja Allahu, dž.š., jer robovanje je prisutno samo na ovome svijetu, a ljubav se nastavlja i na Ahiretu.”