Savjeti ženi muslimanki u njenom ophođenju spram supruga

Savjeti ženi muslimanki u njenom ophođenju spram supruga
Lijepo mu se oblači i uređuj onako kako voli da te vidi. 
Pouči djecu lijepom dočeku oca. 
Poljubi ga kada dolazi kući. 
Pomozi mu pri raspremanju. 
Pitaj ga za stanje i svakodnevne obaveze. 
Dočekaj ga sa sokom, voćem ili nečim drugim. 
Neka od tebe nikada ne čuje ružan miris. 
Dočekaj njegove goste sa radošću, veseljem i lijepim dočekom. 
Upoznaj se sa suprugama njegovih prijatelja. 
Kada je ljut i srdit pokušaj ga umiriti i oraspoložiti pa makar ti bila u pravu. 
Trudi se da ne zaspeš ako je on srdit ili ljut na tebe, sve dok se ne pomirite. 
Posebno mu pomaži i hizmeti kada je u bolesti. 
Obraćaj mu se uvijek sa lijepim riječima. 
Uvijek mu budi nasmijana i vesela. Kada te pogleda da se oraspoloži. 
Čini dovu za njega. 
Ponekad mu spomeni njegova dobra djela, podstičući ga da ih nastavi. 
S njim se šali i smij. 
Spomeni mu korisne priče i informacije koje si saznala. 
Podstiči ga na činjenje dobrih djela. 
Pripremi ga za put kada treba da putuje. 
Ne zanovjetaj mu previše. 
Čuvaj njegovu čast, imetak i emanete dok je on odsutan. 
Pomaži njegove roditelje kada god možeš. 
Ne spominji ih osim po dobru. 
Poklanjaj im prigodne hedije. 
Hvali svoga muža pred njima i ne spominji njegove mahane. 
Podstiči muža na što veće dobročinstvo spram roditelja i stalne zijarete. 
Odgoji djecu da i ona poštuju svoje dede i nane.
Cijeni njihov trud i zalaganje za hajr. 
Pripremaj obroke koje suprug voli. 
Zovi ga lijepim imenima i nadimcima. 
Takmiči se s njim u dobročinstvu. 
Pitaj ga za mišljenje i savjet prije nego ikoga drugog. 
Trudi se da što više naučiš o kuhanju i drugim ‘ženskim poslovima’. 
Ne razilazi se previše sa njim u mišljenju. 
Koristi svoju ženstvenost u svim dozvoljenim stvarima.