Savjeti za roditelje

Savjeti za roditelje

Povjerenje se gradi održavanjem obećanja.

Djeca ne smiju služiti za popunjavanje manjka u roditeljskoj osobnoj sreći i ambicijama.

Važno je prihvatiti dijete onakvo kakvo ono jest, a ne zahtijevati da se ono ponaša u skladu sa roditeljskim fantazijama.

Djeci se ne smije nuditi svađa kad traže razgovor.

Djeci treba bezuvjetna ljubav i ne smiju dobivati uvjetovanu ljubav.

Djeca teže svom odrastanju pa ih se ne smije zbog posesivne roditeljske ljubavi prisiljavati da ostaju pokorna djeca prema potrebama roditelja.

Dijete će biti zbunjeno ukoliko se roditelji ne slažu oko pravila. Budite svjesni da vi uvijek imate ulogu modela vašem djetetu.

Djeca uče oponašanjem onoga što vide. Riječi neće imati značenja ako dijete ne vidi djela.

Ohrabrujte dijete kad vam povjerava stvari koje su njemu važne.

Razmislimo o svom vlastitom djetinjstvu kako bismo djetetu pružili ono što sami nismo imali a željeli smo.

Dopustimo male pogreške svog djeteta. Pomirimo se sa činjenicom da ne možemo imati potpunu kontrolu.

Razvijajmo rutine. One stvaraju okolinu koju dijete doživljava postojanom i sigurnom.

Kada razgovaramo sa djetetom važno je da taj razgovor bude oči u oči. Jako je važno da dijete stječe samopoštovanje.

Ojačajmo dijete tako da mu pokažemo njegovu važnost u funkcioniranju porodice.

Dijete treba naučiti priznati pogrešku, a ne optuživati druge.

Dijete treba naučiti održavati obećanja. A najbolja pouka je primjer roditelja.

Nauči se govoriti: Volim te. Ti si moj ponos. Znam da možeš. Ta se pogreška može ispraviti. Šta misliš o …?

Roditelji koji zanemaruju odgoj svog djeteta propuštaju neponovljivu priliku da opet budu mladi.