Savjeti roditeljima unutar kuće

Savjeti roditeljima unutar kuće
 • Govorite kod kuće bosanski jezik!
 • Izbjegavajte miješanje bosanskog i njemačkog jezika!
 • Trudite se, da vam djeca znaju čitati, pisati i govoriti bosanski jezik!
 • Potičite djecu na čitanje knjiga na bosanskom i njemačkom jeziku!
 • Redovito pogledajte ono što djeca uče u školi! Tako im pokazujete svoje zanimanje za njihovu školu.
 • Šaljite svoju djecu u Bosansku dopunsku školu i provjerite njihov napredak!
 • Pomozite vašoj djeci u savladavanju školskog gradiva!
 • Dovodite svoju djecu na vjersku pouku !  Bodrite ih i stimulirajte na to!
 • Nastojte da porodično dolaziti u vašu dzamiju – Vakuf!
 • Povremeno kontaktirajte učitelja vašeg djeteta u Bosanskoj dopunskoj školi kao i učitelja redovne, njemačke škole.
 • Dođite na roditeljske sastanke na koje vas pozovu učitelji, nastavnicí!
 • Kad god je moguće sudjelujte na priredbama  njemačke škole, kao i manifestacijama koje priređuje Bosanska dopunska škola!
 • Ukoliko vam je potrebna pomoć slobodno se obratite učiteljima, nastavnicima  ili školskim vlastima!
 • Budite pravedni, blagi i osjećajni prema vašoj djeci!
 • Bdijte nad odgojem i obrazovanjem vaše djece, odgovorni ste za njih!