Savjeti mužu muslimanu u pogledu njegove supruge

Savjeti mužu muslimanu u pogledu njegove supruge

Omogući joj što više rahatluka u životu. 
Ne otkrivaj njene mahane direktno, bilo da su u pogledu odijevanja, spravljanja hrane, govora i sl. 
S vremena na vrijeme je obraduj prigodnim poklonom. Nekada joj poklon uruči a nekada ga ostavi da ga sama nađe i sl. 
Ne budi grub u ophođenju s njom jer je ona nježna kao i svaka žena. 
Kada se ona za nešto interesuje, podrži je u tome i podstiči je u njenim ambicijama, bilo da se tiču kuhanja, uređivanja bašče i vrta, šivenja, kompjutera, studija…
Pruži joj posebno razumijevanje u sitacijama poput hajza (menstruacije), trudnoće, nifasa (postporođajnog perioda od 40 dana). 
Kada dođeš kući razgovaraj o njenim dnevnim poslovima koje je radila i koje namjerava uraditi. 
Zovi je nadimkom njoj dragim i umiljatim kao što je Poslanik a.s. Aišu zvao Aiš! 
Poljubi je kada uloži trud u nešto zbog tebe ili kada se vratiš sa puta…
Ohrabri je i podrži u njenom studiranju, posjećivanju predavanja, prigodnih programa i svečanosti, slušanju i gledanju islamskih i općenito kulturnih kaseta i sadržaja. 
Iznenadi je nekim stvarima koje je nekada zahtijevala a bio si je odbio. 
Sa njom lijepo i korektno postupaj i razgovaraj, a nemoj s njom postupati kao šef sa radnikom. 
Ukrasi joj se lijepom odjećom, mirisom i ostalim ukrasima koji su joj dragi. 
Pohvali njene ukrase najljepšom pohvalom. 
Hvali njen trud, čestitost, zalaganje u uređivanju stana, odjeće, cvijeća i sl. 
Posebno hvali njenu hranu i napitke koje pravi. 
Nastoj da uvijek zajedno jedete. 
Pouči djecu da ne počinju s jelom prije majke. 
Pomozi joj u većem spremanju kuće ili stana. 
Prenesi joj pohvale drugih za njenu hranu, piće i sl. 
Povremeno je pitaj za kućne potrebe. 
Posebno joj pomozi oko djece.
Napravi razliku između svakodnevnice i posebnih prilika kao što su bajrami, ramazan, te je obavezno obraduj sa hedijom, zijaretom njoj dragih osoba i sl. 
Kada je prezauzeta a ti si slobodan, pomozi joj u nečemu od kućnih poslova.
Ne sprječavaj je u zijaretu rodbini. 
Iskaži radost u susretima s njenom rodbinom i prema njima se ophodi na najljepši mogući način. 
Ponekad priredi određene hedije za njenu bližnju rodbinu. 
Pohvali je pred roditeljima, u održavanju doma, odgoju djece i drugim stvarima. 
Ustraj u lijepom odnosu spram rodbine svoje supruge. 
Kada je supruga bolesna brini se o njoj, njenim kućnim poslovima i sl. 
Uči dovu za nju i njeno ozdravljenje. 
Uči joj Kur’an i šerijatom propisane rukje za izliječenje. 
Kupi joj hediju kada ozdravi. 
Odgoji djecu da je poštuju i slušaju. 
Uskladi s njom stavove i mišljenja oko odgoja djece. 
Pomozi joj u čišćenju, uređivanju i obrazovanju djece. 
Odredi posebno dan u kome ćeš izaći negdje sa ženom i porodicom u zijaret, šetnju, izlet i sl. 
Udruži se sa suprugom u zajedničkom učenju Kur’ana, klanjanju nafila, dobrovoljnom postu. 
Putuj s njom kada god možeš.