Savjeti hazreti Alije r.a.

Savjeti hazreti Alije r.a.

Nakon zahvale Allahu i salavata na Muhammeda, s.a.v.s., hazreti Alija je rekao:

„Uzvišeni Allah je objavio Kur’an, koji upućuje Istini. U njemu je objašnjeno svako dobro i zlo. Prihvatite se dobra, a klonite se zla. Kod Allaha veću čast ima musliman od bilo koje islamske svetinje.

U islamu se posebna pažnja daje iskrenosti i jedinstvu vjernika, a istinski vjernik je onaj od čijeg jezika i ruku su zaštićeni svi ljudi.

Budite Allahu iskreno pokorni i ne budite neposlušni. Ako dobro sretnete, prihvatite ga, a od lošeg se udaljite.

Ne zaboravite da ste bili manjina, nemoćni na Zemlji, pa vas je Allah uzdigao i moć dao.

O, Allahovi robovi, ne dozvolite da vas ljepote ovoga svijeta zavedu, jer je ovaj svijet kuća belaja, a poznat po svojoj prolaznosti i opasan varkama svojim.

Onaj ko pusti suzu radi Allaha, Džehennemu će Allah zabraniti njegovo tijelo.

O, ljudi, ne budite kao oni koji žele vječni svijet bez djela i oni koji odgađaju tevbu živeći u pustim nadama i željama.

Ne budite kao oni koji kad govore o ovome svijetu izgledaju kao pobožnjaci, a svojom praksom su pohlepni umišljenici.

Kad im se dijeli, zasititi se ne mogu, a kad im se uskraćuje, nezadovoljni su. Naređuju dobro, a sami ga ne provode. Zabranjuju drugima, a sami se toga ne klone.

Vole dobre ljude bez želje da se na njih ugledaju. Mrze silnike i griješnike, a oni su takvi. Kad dođu do imetka, nered šire, pri bolesti su tužni, nakon ozdravljenja nezahvalni. Ako ih iskušenje snađe, strpljivosti nemaju. Ponašaju se kao da prijetnja smrti nije njima upućena.

O, vi koji ste zaronili u tmine između kojih je zastor te ne izvlačite pouke, istinu vam govorim. Spasit će se onaj ko spozna sebe. A ko je u brigama i upropašten, upropastio se svojim rukama.

Uzvišeni Allah veli: O, vi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoju porodicu od vatre’.

O, ljudi, znajte da su oni prije vas uništeni zbog činjenja velikih grijeha. Odvraćajte od zla kako vas ne bi snašlo ono što se dogodilo onima prije vas. Djeca i imetak su plodovi ovog svijeta, a iskrenost i dobra djela su plodovi vječnog svijeta.

Mnogo je onih kojima Allah dariva blagodat svoju do roka određenog, iako oni griješe prema Njemu. Mnogo je onih koji se zavaravaju zato što Allah prikriva njihova loša djela. I onih koji su zavedeni govorom lijepim o njima.

O, čovječe, šta te hrabri u grijehu tvome, šta te zavarava u pogledu Gospodara tvoga? Šta uzrokuje da se zadovoljavaš uništenjem sebe? Zar nema lijeka tvojoj bolesti, kao što ga ima lijeka drugima?

Kad vidiš nekog izloženog vrelini sunca, pokrivaš ga sjenom, kad vidiš nekoga pogođenog tugom koja nanosi bol njegovom tijelu, plačeš iz sažaljenja prema njemu.

A šta te, onda, učini ravnodušnim nad tvojom bolešću? Šta te učini neosjetljivim u tvojim patnjama? I šta te tješi od plakanja nad dušom tvojom, iako ti je ona najdragocjenija.

Budi pokoran Allahu i voli sjećanje na Njega. Predoči sebi da bježiš od Njega dok ti se On primiče, On te zove Svome oprostu i svojom dobrotom skriva tvoje pogreške.

Opskrbi se za svoje putovanje i motri svjetlo svog izbavljenja i pripremi brze jahalice.

Primjer Ovoga svijeta je kao primjer zmije: doticanje je njezino nježno, ali joj je otrov poguban. Drži se zato podalje od svega što te privlači na njemu budući da to kratko ostaje s tobom.

Odbaci od sebe brige radi njega (Dunjaluka), jer si se uvjerio da se rastanak s njim ne može izbjeći i da su mu stanja promjenjiva. Kad se osjećaš najviše privučen njime, tada ga se najviše kloni. Jer, uvijek kad je neko uvjeren u sreću na njemu, on ga ubacuje u opasnost. Ili kad se osjeća sigurnim u njemu, on mu sigurnost preinačuje u strah.

Drži se za uže iz Kur’ana i uputu traži iz njega. Smatraj njegovo zakonito zakonitim, a njegovo nezakonito nezakonitim. Svjedoči istinu koja je bila u prošlosti. Uzmi pouku iz prošlosti radi onoga što je još preostalo od svijeta ovoga.

Veličaj ime Allaha tako da Ga spominješ samo u istini. Često se sjećaj smrti i onoga šta je poslije smrti. Nikad ne poželi smrt osim u uvjetima dostojnim.

Budi oprezan spram djela svakoga koje počinilac njegov voli radi sebe, a ne voli ga radi muslimana općenito. Čuvaj se djela svakog učinjenog tajno, a kojeg se stidiš javno. Isto tako, čuvaj se djela svakog koje počinilac njegov, kad bude pitan o njemu, osuđuje ili se izvinjava za njega.

Ne pravi od časti svoje metu za riječi ljudi. Ne prenosi ljudima o svemu što čuješ, jer to doseže do laži. Ne osporavaj sve što ti ljudi ispričaju, jer to će značiti neznanje.

Obuzdaj ljutnju i oprosti kad si moćan kazniti. Pokaži suzdržljivost u času srdžbe i oprosti kad imaš vlast. Konačan ishod će biti u tvoju korist.

Traži dobro iz blagodati svake koju ti je Allah dao i ne upropašćuj nijednu od blagodati Allahovih nad sobom. I neka se na tebi vidi trag onoga što ti je Allah podario od blagodati.

Znaj da je vjernik najbolji koji je najdalje odmakao u trošenju od sebe, porodice svoje i imetka svog. Jer, što god pošalješ dobrog ispred sebe, to će ostati za tebe u zalihi. A dobitak od svega što ostaviš iza sebe, izvući će drugi.

Izbjegavaj društvo onoga čije je mišljenje nepouzdano, a djelo njegovo odvratno budući da se o čovjeku sudi po drugu njegovu. Čuvaj se druženja sa poročnim, jer se porok veže za porok.

Čuvaj se srdžbe, jer je to jedna od Iblisovih vojski velikih!“