Ramazan je prilika za naše popravljanje

Ramazan je prilika za naše popravljanje

Ramazan je vrijeme kada se vjernik pita o svrsi i smislu vjerskih propisa. Post je propisan da bi nas uzdigao na deredžu bogobojaznih muslimana – svjesnih svojih mogućnosti, stanja, situacija i pozicija. Sve što radimo trebalo bi da bude temeljeno na kur‘ansko-sunnetskim naredbama, preporukama kao i zabranama. I naš post, i naši iftari, i naše teravije, i naša druženja u ramazanu šalju poruku o nama ko smo i kakvi smo, te kako razumijemo i praktikujemo našu vjeru Islam u svakodnevnom životu. Dok postimo mislimo li i na druge, dok se iftarimo mislimo li i na druge, dok dovimo mislimo li i na druge?

Jedne ramazanske noći, halifu Omera, r.a., su pozvali na iftar. Na sofru su iznijeli svakovrsnih ni’meta želeći mu iskazati gostoprimstvo i poštovanje. Počastili su ga i šerbetom od meda. Kad je vidio da su iznijeli to šerbe, zatražio je da ga sklone sa sofre, ne želeći ga piti. „Zašto da ga uklonimo?“, upitaše, a on reče: „Kada ovaj ummet, koji je dostigao spas i nad kojim sam upravljanje primio na sebe, počne na svojim soframa piti šerbe od meda, tada ću i ja moći to šerbe piti! Dok muslimani, čije sam poslove prihvatio, ne mogu naći ni bunarsku vodu za piće, pijenje šerbeta od meda na ovom mjestu se ne može usaglasiti sa islamskom pravdom! Ja sam pod takvim teretom da, ako na zemlju zbog tiranije padne jedna kap krvi, ta kap postaje provalija koja će Omera progutati“.

Dok svakodnevno pokušavamo popraviti druge putem raznih naših diskusija, preporuka i savjeta, svjesni da je domet svega toga beznačajan, uporni sm,o u tome znajući da to ne daje nikakve rezultate. Namjerno zaboravljamo sve to usmjeriti ka sebi, jer ako smo iskreni, znamo da bi to dalo bar neki rezultat. Veliki rezultati nikada ne dolaze iznenada, nego su plod dugotrajnog rada, truda i angažmana. Rad na sebi je najznačajniji vid angažmana vjernika u njegovom životu. Od toga zavisi njegov položaj kao i ovodunjalučki i ahiretski satus. Ima li boljeg vremena od ramazanskog da se na tom polju dokažemo?

Radi na sebi, popravljaj se pa makar pomaci bili mali, jer kada dođes pred Allaha, Gospodara svjetova, bićeš sam. A da, s tobom će biti i ono što si rekao i uradio.