Radi dobro za sebe, za druge i ne boj se, uspjeh je zagarantovan!

Radi dobro za sebe,  za druge i ne boj  se, uspjeh je zagarantovan!

U jednoj predaji navodi se da se jedan od ashaba jako razbolio. Nakon određenog vremana Poslanik, a.s., upita za njega, pa mu bi rečeno da je preselio na ahiret. „Zar nije ništa kazao“, upitao je Poslanik, a.s. Kada je osjetio da će umrijeti govorio je: „Kamo sreće da je bilo više puta… kamo sreće da je bio novi…. kamo sreće da je bila čitava“, nismo razumjeli o čemu govori, rekoše. Poslanik, a.s., reče: „Vaš prijatelj je jednog dana žurio na džumu-namaz pa na putu naiđe na jednog slijepca koji nije imao vodiča, pa ga je uzeo za ruku i poveo u džamiju, kada je osjetio smrt vidio je nagradu za to djelo, pa je rekao kamo sreće da je bilo više puta. Jedne hladne zore išao je na sabah-namaz i na putu je naišao na promrzlog čovjeka, a na sebi je imao dva ogrtača, jedan nov a drugi star. Skinuo je stari ogrtač i njime ga ogrnuo. Kada mu je smrt nastupila vidio je nagradu za to djelo i zato je rekao: Kamo sreće da je bio novi tj. da mu je dao novi ogrtač. Jednog dana se vratio svojoj kući upitavši svoju suprugu da li išta ima za jesti, pa mu ona donese jednu pšeničnu lepinu. U tom trenutku neko je pokucao na vrata govoreći: Gladan sam! Odlomio je pola lepine i dao siromahu. Na samrtnom času vidio je nagradu tog djela i povikao: Kamo sreće da je bila čitava.“
Jedan mudrac je dobro rekao: „Ako niste kao oni (ashabi) oponašajte ih, oponašanje velikana je uspjeh.“
Suština istinskog vjernika je: malo zbori – puno radi; vesele čehre; ne kudi niti vrijeđa; ne zavidi niti prezire; ne voli nadmenost; brine se za ahiret; brine ga stanje okoline; raskošno govori; saveznik šutnje; cjeni vrijeme; ne hvališe se; nije bestidan; ne oholi se; njegovo smijanje su osmijesi, njegovo pitanje traženje nauke; ne škrtari; ne srkleti; nije mrzovoljan; nije neznalica; rijetko se prepire; pravedan je i kada je ljut; iskren, pouzdan, odogovoran, ljubazan, darežljiv, blag, strpljiv; ne upliće se gdje mu nije mjesto; zadovoljan je sa svojim Gospodarom; ne slijedi strasti; nije žestok prema onome koji ga uznemirava; ne psuje ko ga psuje; ne ljuti se ako mu se ne da ili zabrani; ne raduje se tuđoj nesreći; ne spominje nikoga po lošem; predusretljiv je; uvijek je nasmijan; nije razvratnik niti varalica; pažljivo promatra; oprezan je; voli Allaha, poslanika Muhammeda, a.s., voli svoj din islam; živi, govori i radi po njegovim uputama i propisima.