Propisi koje mora da poznaje svaka punoljetna muslimanka

Propisi koje mora da poznaje svaka punoljetna muslimanka

Veoma često se desi da muslimanke propuštaju obavljanje islamskih dužosti zbog ne znanja i stida da pitaju pitanja vezana za propise o čistoći ili načinu čišćenja nakon spolog odnosa, hajza, nifasa, polucije u snu ili istihaze. Iz tog razloga, ovaj tekst osvjetljava ono najvažnije šta treba da zna svaka punoljetna (polno zrela) muslimanka.

Fatima bint ebu-Hubejš je upitala Allahovoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ja sam žena koja neprekidno ima istihazu. Kakvi su propisi ženi kojoj krv stalno curi i hoću li prestati klanjati u tom periodu?” Rekao joj je: “Ne, to je krv od kapilara, nije menstruacija. Kad nastupi vrijeme menstruacije, prestani klanjati, pa kad prođe, okupaj se, uzmi abdest i klanjaj.”/Buhari/
Drugi put je odgovorio: “Neka ostavi namaz onoliko dana koliko zna da obično traje hajz(mjesečnica), neka se potom okupa i uzme abdest prije svakog namaza, pa neka posti i klanja”. /Ebu-Davud/

Ummu Seleme je upitala Allahovoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov poslaniče, Allah se ne stidi istine. Treba li se okupati žena koja u snu vidi ono što vidi muškarac?” (tj., doživljaj seksualnog odnosa u snu), te je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: “Da, ako polucira u snu, neka se okupa”. Ummu Seleme je rekla: “Zar i žena može polucirati, Poslaniče?” Na to je Poslanik odgovorio: “Da, jer kako bi joj, onda, moglo sličiti dijete?” U drugoj predaji se kaže da je Ummu Selejm upitala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o ženi koja u snu doživi ono što doživi muškarac. On joj je odgovorio: “Ako žena vidi takvo što, neka se okupa”. /Buhari/

Prenosi se u Mesnedu da je Havla bint-Hakim upitala Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o ženi koja u snu vidi kao i muškarac, a on joj odgovori: “Ne treba uzimati gusul sve dok ne ejakulira, kao što se i muškarac ne kupa sve dok ne ejakulira./Malik/

Upitan je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, šta da učini čovjek koji se sastao sa svojom ženom, ali nije ejekulirao. Bila je prisutna Aiša, r.a. Poslanik reče: “Tako i ja radim sa njom, a potom se okupamo”. /Muslim/ Ummu Seleme je upitala Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov poslaniče, ja sam žena koja čvrsto steže pletenice. Moram li ih, kad se kupam radi dženabeta, rasplitati?”, pa je rekao: “Ne, ne moraš. Dovoljno ti je da se po glavi poliješ sa tri pregršta vode, a zatim okupaš cijelo tijelo”. /Muslim/

Sevban, r.a., kaže: “Zatražili su od Allahovoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da im objasni propise gusula, pa je rekao: „Muškarac će raspustiti kosu i oprati je do korijena, dok žena ne mora rasplitati kosu dovoljno je da se samo po glavi polije sa tri pregršta vode”./Ebu-Davud/

Neki beduin je upitao Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Boravim na pjeskovitom zemljištu četiri-pet mjeseci, a sa nama ima žena koje su u hajzu ili nifasu ili budemo nečisti od dženabeta. Kako ćemo se očistiti?” “Samo sa zemljom”, odgovori mu Poslanik./Ahmed/

Neka žena je upitala Allahovoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o načinu na koji se žena kupa nakon menstruacije, pa je rekao: “Neka svaka od vas uzme svoju vodu i lotos i neka se dobro očisti. Zatim, neka pospe vode na glavu i neka trlja jako sve dok voda ne dospije do korijena i tijela. Nakon toga, neka se sapere i uzme komad krpe na kojoj ima miska (mirisa ošusa)./Muslim/

Neka žena je upitala Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ako se odjeća neke od nas zaprlja krvlju menstruacije, šta ona treba uraditi?” “Istrljat će je, zatim u vodi raskvasiti, protrljati i oprati, i onda u njoj klanjati”./ Buhari,/

Upitala ga je i o načinu pranja nakon spolnog odnosa, pa je rekao: “Uzmi vodu, pa se očisti i upotpuni čišćenje. Zatim polij vodu po glavi i trljaj sve dok voda ne dospije do korijena kose, zatim vodom saperi cijelo tijelo”. /Muslim/

Upitan je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o trajanju nifasa (period poslije poroda), pa je rekao: “Četrdeset dana, osim ako primijeti da joj je nifas ranije prestao”./Ibn Madže/

Neki čovjek je upitao Allahovoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Šta mi je dozvoljeno od naslađivanja dok je žena u hajzu?” Na donji dio tijela stavi ogrtač (od pupka do ispod koljena), a sve što je iznad, dozvoljeno ti je.” /Malik/